RÁMCOVÝ CENÍK

licence

moduly

servis

informace

Licenční ceny
Licence 1. 2. - 5. 6. - 10. 11. - 20. nad 20.
DOCTOR 9.980,- Kč 4.990,- Kč 3.990,- Kč 2.990,- Kč smluvní
GYNEKOL 9.980,- Kč 4.990,- Kč 3.990,- Kč 2.990,- Kč smluvní
INTER 9.980,- Kč 4.990,- Kč 3.990,- Kč 2.990,- Kč smluvní
KARDIO 11.980,- Kč 5.990,- Kč 4.790,- Kč 3.590,- Kč smluvní
PEDIA 9.980,- Kč 4.990,- Kč 3.990,- Kč 2.990,- Kč smluvní
STOMAT 9.980,- Kč 4.990,- Kč 3.990,- Kč 2.990,- Kč smluvní
Podmínkou získání slevy na další licence od jedné odbornosti je nákup pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu.
Slevy jsou poskytovány i při postupných nákupech, tzn. při rozšíření stávající licence o další pro stejnou odbornost.
Při nákupu jiné odbornosti v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby je poskytována sleva ve výši až 30%.
Slevy jsou poskytovány i při postupných nákupech, tzn. při rozšíření stávajícího počtu licencí včetně modulů.
Volitelné nadstandardní moduly
Podmínkou zařazení programové funkce do samostatného modulu je:
 • použití není nutné u všech uživatelů => funkce je volitelná,
 • programová funkce je vytvořena externím dodavatelem, případně pomocí nestandardních prostředků,
 • nová funkce znamená zvýšené náklady s další podporou,
 • pro ověření funkcionality je možno modul vyžádat zdarma na časově omezenou dobu.
 • Modul jedna nesíťová
  instalace
  síťová instalace
  bez omezení počtu stanic1)
  Grafické přílohy dekurzů (foto) 1200,- Kč 2400,- Kč
  Elektronické podepisování 1200,- Kč 2400,- Kč
  Labor. výsledky a nálezy z internetu 1200,- Kč 2400,- Kč
  Odesílání nálezů přes internet 1200,- Kč 2400,- Kč
  Odesílání eReceptů na úložiště SUKL2) 1200,- Kč 2400,- Kč
  Speciální služby4)
  Kompletní pomoc s prvotním pořízením certifikátu včetně napojení na portály zdravotních pojišťoven 3) 800,- Kč
  Pomoc s prodloužením certifikátu včetně aktualizace na portálech zdravotních pojišťoven3) 400,- Kč
  Zařízení přístupu do Centrálního úložiště SÚKL, tzn. individuální vyžádání a administrace přístupových údajů a vyzvednutí, instalaci a ověření SSL certifikátu. 1800,- Kč
  Pomoc s aktivací modulu eReceptu a zápisem přístupových údajů ze SUKLu do programu MEDICAL® dle platného ceníku podle času vzdálené pomoci
  1) cena je fixní a nesouvisí s počtem licencí programů MEDICAL®, využívat modul lze samozřejmě na všech stanicích v rámci vaší sítě
  2) pro odesílání eReceptů je nutný i modul Elektronické podepisování, který si ale většina uživatelů pořídila již dříve pro zabezpečení dat v souladu s novými standardy dle nařízení EU
  3) preferujeme certifikáty od certifikační autority PostSignum, pro systém eRecept nutný je kvalifikovaný certifikát
  4) ceny jsou stanoveny pro práci přes vzdálený přístup, tzn. přes funkční internet, který je stejně pro systém eReceptu bezpodmínečně nutný
  Smluvní servis a prodloužená záruka
  Měsíčně za každou licenci 1. 2. - 5. 6. - 10. 11. - 20. nad 20.
  396,- Kč 48,- Kč 42,- Kč 36,- Kč smluvní
  Platba je účtována formou fakturace ve dvou pololetních splátkách podle počtu zakoupených licencí.
  Servis je v rámci jedné fyzické nebo právnické osoby účtován zvlášť za každou licenční odbornost.
  (Příkad výpočtu pro 6 licencí: (1 x 396) + (4 x 48) + (1 x 42) = 630,- Kč.)

  Ceník je platný od 1.1.2020.
  Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
  Informace, slevy
  V řadě případů poskytujeme další mimoceníkové slevy např. pro velmi malá ZZ, pro nevýhodné praxe, pro nelékařské ZZ (optiky, dopravu, prodejny ZP, domovy důchodců,....). Před nákupem doporučujeme kontaktovat naše pracovníky.
  Pro získání dalších informací můžete využít i spojení na vedoucí pracovníky firmy (tel. 417 637 259, 777 651 246, 777 651 243) nebo zaslat e-mailový dotaz na adresu hotline@vitalsoft.cz