14.9.2017    
eRecept a změny vyvolané další elektronizací zdravotnictví

Vzhledem k opakujícím se dotazům na elektronický recept si vás dovolujeme ujistit, že modul pro elektronické recepty bude (stejně jako u jiných dodavatelů) v pilotním projektu spuštěn během 10/2017 a po odzkoušení bude zájemcům k dispozici během 4 kvartálu 2017 tak, aby bylo možno jej plně implementovat ještě před ostrým startem v lednu 2018. Vlastní práce s eReceptem v programech MEDICAL® nebude po Vás vyžadovat žádné zásadní změny při vydávání receptu přes počítač.
Není tedy třeba přistupovat na pofiderní a nekorektní nabídky různých firem, které se Vám snaží vnutit jejich vysoce předražená řešení, která však znamenají nejen výrazný nárůst práce, ale hlavně ztrátu propojení údajů z receptu s kartotékou pacientů. Také SÚKL varuje před praktikami některých firem v souvislosti s e-preskripcí.
Do doby instalace našeho modulu eReceptu je pak nezbytně nutné se přihlásit na nové stránky SÚKLu a provést řadu kroků pro vaši řádnou registraci a zpřístupnění napojení na centrální úložiště receptů. Pro lékaře je konkrétně určena část eRecept / lékař. Bez tam uvedených kroků nelze zapojení do eReceptu ani zahájit. Registrace může trvat i několik týdnů, takže není vhodné příliš váhat.
Pokud chcete přímo přejít k prvnímu kroku - registraci do systému eRecept, máte zde odkazy na formuláře pro lékaře i pro stomatology.
Pravděpodobně ještě do konce září vám zašleme několikastránkový dokument, který velmi srozumitelně popisuje všechny kroky, nutné k zřízení přístupu na centrální úložiště a pro další užívání systému eRecept.

v souvislosti s dalším vývojem elektronizace (EET, eNeschopenka,...) doplňujeme postupně náš ceník o nové položky a s platností od 15.9.2017 sjednocujeme ceny rozšiřujících modulů.

Modul jedna nesíťová
instalace
síťová instalace
bez omezení počtu stanic1)
Grafické přílohy dekurzů (foto) 1200,- Kč 2400,- Kč
Elektronické podepisování dekurzů 1200,- Kč 2400,- Kč
Labor. výsledky a nálezy z internetu 1200,- Kč 2400,- Kč
Odesílání nálezů přes internet 1200,- Kč 2400,- Kč
Odesílání eReceptů na úložiště SUKL2) 1200,- Kč 2400,- Kč
Speciální služby4)
Kompletní pomoc s prvotním pořízením certifikátu včetně napojení na portály zdravotních pojišťoven 3) 800,- Kč
Pomoc s prodloužením certifikátu včetně aktualizace na portálech zdravotních pojišťoven3) 400,- Kč
Zařízení přístupu do Centrálního úložiště SÚKL, tzn. individuální vyžádání a administrace přístupových údajů a vyzvednutí, instalaci a ověření SSL certifikátu. 1800,- Kč
Pomoc s aktivací modulu eReceptu a zápisem přístupových údajů ze SUKLu do programu MEDICAL® dle platného ceníku podle času vzdálené pomoci
1) cena je fixní a nesouvisí s počtem licencí programů MEDICAL®, využívat modul lze samozřejmě na všech stanicích v rámci vaší sítě
2) pro odesílání eReceptů je nutný i modul Elektronické podepisování, který si ale většina uživatelů pořídila již dříve pro zabezpečení dat v souladu s novými standardy dle nařízení EU
3) preferujeme certifikáty od certifikační autority PostSignum, pro systém eRecept je nutný kvalifikovaný certifikát
4) ceny jsou stanoveny pro práci přes vzdálený přístup, tzn. přes funkční internet, který je stejně pro systém eReceptu bezpodmínečně nutný