Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\!VitalSoft\!WWW\web\menu_file\header1_02.gif

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\!VitalSoft\!WWW\web\_bulletin_file\bulletin.jpg

 

INFORMACE

Aktuality

Poslední mail

Archiv

Přehled

 

AKTUALITY    Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\!VitalSoft\!WWW\web\pic\top.gif

8.11.2019    Jak získat komerční certifikát: Protože NOVÝ kvalifikovaný certifikát, generovaný po 2.11.2019, není použitelný pro přístup na portály ZP, budete potřebovat i KOMERČNÍ CERTIFIKÁT. Ten můžete získat i na PostSignum, kompletní návod na jeho získání je na portálu  PostSignum.cz. Podmínkou pro čistě elektronické vyřízení přes Zákaznický portál PostSignum nebo podepsaným mailem je platný Kvalifikovaný certifikát a znalost čísla smlouvy s Českou poštou, kterou jste uzavřeli kdysi při první žádosti o první certifikát. Pokud tuto smlouvu nemáte, pak vám nezbývá, než zajít s osobními doklady na Českou poštu - Czech Point a tam s úřednicí „lidsky“ vyřídit rozšíření vaší smlouvy i na komerční certifikát. Podle vašeho RČ nebo IČO jsou většinou poštovní úřednice schopny vaší smlouvu dohledat a papírovou žádost vám vyřídit.
Vlastní generaci pak můžete provést již známým způsobem na stránkách PostSignum.
S čistě elektronickým vyřízením žádosti a pak samozřejmě i s generací komerčního certifikátu vám můžeme pomoci, ale je nutné toto dělat v úředních hodinách ČP a počítat s dobou nejméně 30 - 45 minut.
Vzhledem k množství žádostí si prosím domluvte čas, kdy se vám budeme moci věnovat.

6.11.2019    Informace ke kvalifikovaným certifikátům: Od 2.11.2019 se změnila správa nových certifikátů u PostSignum. Dříve vydávané kvalifikované certifikáty obsahovaly i část identifikační, nutnou pro přístup na portály ZP. Tento stav byl ale v rozporu se zákonem, takže teď lze nové Kvalifikované certifikáty použít JEN PRO PODEPISOVÁNÍ MAILŮ A DOKLADŮ, ve vašem případě podepisování eReceptů. Pro vás to pak znamená, že pro přístup na portály ZP budete muset mít KOMERČNÍ CERTIFIKÁT, který můžete také získat např. u PostSignum. Na omezenou dobu lze ještě použít komerční certifikát, vydaný KB. Změna se týká pouze certifikátů, vydaných po 2.11.2019 !!

5.11.2019    Informace k eNeschopenkám v programu MEDICAL®: Ve věci eNeschopenek vás můžeme informovat, že z naší strany je tato část programu připravena, ale její konečná podoba se ještě mění podle postupu prací u ČSSZ, kde asi byla počáteční analýza neúplná a jednotlivé funkce systému se ladí „až za pochodu“. Instalaci programu předpokládáme během listopadu 2019. Pro uklidnění - používání eNeschopenek nebude složitější než vydávání eReceptů.
Pokud ještě nemáte Identifikační číslo pracoviště pro e-podání (tzv. IČPE), doporučujeme důrazně bez odkladu kontaktovat příslušné pracoviště ČSSZ a požádat o jeho vydání.
Jedinečné IČPE musí mít každý lékař, který bude pracovat s DPN (doklad pracovní neschopnosti). Bez tohoto údaje nelze eNeschopenky vydávat ani s nimi dále pracovat. Bližší informace můžete získat na portálu ČSSZ- eNeschopenka

27.7.2018    K dispozici je již nová verze programů MEDICAL® 9.70/2018, která mimo jiné umožňuje v receptech jejich odesílání mailem i přes SMS zprávy. Po dobu ověřovacího provozu (do 31.10.2018) není zasílání SMS zpoplatněno.
Pokud ještě nemáte aktivován modul eReceptu, můžete si jej u nás kdykoliv objednat. Bohužel se zdá, že toužebně očekávané zrušení eReceptu se nekoná a příští rok již bude tato forma vydávání receptů důsledně požadována.
Od verze 9.70/2018 je již také plně zprovozněna automatická aktualizace jak číselníků, tak programů a pomocných souborů. Pokud nechcete tuto funkci využívat, můžete ji potlačit v menu Nastavení / Nastavení_zálohování_sítě_aktualizace.

23.5.2018    Na internetu je k dispozici doplněná verze MEDICAL® 9.61/2018, která vám poskytne kontrolní sestavu k GDPR o možných problémech v oblasti ochrany dat. V kvartální verzi (konec 7/2018) bude tato funkce rozšířena i na automatickou opravu případných problémů. Zatím byl implementován jediný automatický nástroj - bezpečná správa certifikátů pro podepisování eReceptů a dekursů.

Pro odstranění problémů s aktualizací číselníku LÉKY od SÚKL je povolena automatická aktualizace, kde program sám kontroluje a stahuje poslední verze číselníků.
Nové verze všech programů MEDICAL
® 9.61/2018 včetně číselníků platných od 10.5.2018 jsou k dispozici v oddíle Aktualizace .

21.5.2018    Pokud jste si neobjednali kompletní balíček interaktivních strukturovaných dokumentů ke snadnému (lze-li GDPR označit za snadné…) zvládnutí otázek ochrany dat dle EÚ, tak si můžete v oddíle Ke stažení stáhnout alespoň Smlouvu o zpracování osobních údajů. Bez této smlouvy nemůže servis přistupovat na vaše počítače, protože bychom VÁS tím ohrozili z hlediska požadavků na ochranu dat pacientů. Doporučujeme Smlouvu vyplnit a elektronicky nebo počtou nám ji vrátit.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek k GDPR jsme Vám samozřejmě jako vždy k dispozici.

16.3.2018    Na internetu je k dispozici doplněná verze MEDICAL® 9.52/2018, která v oblasti eReceptů mimo většího sledování průběhu komunikace s CÚER také přesněji vyhodnocuje případné chyby jak na straně PC uživatele, tak i u SÚKL. Jeho hlavní změnou je ale zařazení interního mailového klienta, takže můžete již přímo z programu odesílat recepty pacientům mailem. Osobně s tím máme i vzhledem k připravovaným opatřením GDPR trochu právní problém, ale „trh si to žádá“, tak to chceme našim klientům umožnit také. Jen prosím zvažte, komu to poslat a komu ne, mail opravdu není zabezpečený komunikační kanál.
V plném proudu je i jednání s poskytovatelem GSM komunikace. Programově je odesílání SMS s kódem receptu již připraveno, teď čekáme na stanovení podmínek a ceny za jednotlivé SMS.
Rovněž je již otevřeno přímé propojení do CÚER, kde pak můžete dosud nerealizované eRecepty zrušit ještě před jejich vydáním (např. při duplicitním vystavení, ....).
Nové verze všech programů MEDICAL
® 9.52/2018 včetně číselníků platných od 1.3.2018 jsou k dispozici v oddíle Aktualizace .


9.3.2018    Krátká poznámka k GDPR:
Nepodléhejte prosím panice ani tlakům některých nezodpovědných „chytrých“ resp. vychytralých odborníků.
Máme již vyškoleného certifikovaného auditora bezpečnosti dat podle GDPR, který pro vás připraví návod, jak postupovat, aby bylo učiněnu zákonu zadost a vás to příliš neomezovalo v práci. Programy MEDICAL
® jsou z větší části již na vyšší bezpečnost připraveny (a to již řadu let). S nástupem eReceptů má většina z vás certifikáty již instalované, ty lze pak také využít pro zvýšené zabezpečení dat. Před zahájením platnosti nařízení GDPR si program otestuje míru bezpečnosti a sám Vám navrhne přijatelná řešení pro vyhovění zákonu.

14.12.2017    Programy MEDICAL® zvládají práci na široké platformě WINDOWS® od W2000 až po W10. To se nedá už říci o komunikačních prostředcích k propojení na SÚKL. Ty využívají Frame vyšší než 4.5, což W-XP už nepodporují. Z toho plyne, že bez eReceptu, EET a eNeschopenky lze program provozovat, v případě požadavku na internetovou komunikaci to ale už nebude možné.
POZOR: Zkontrolujte, zda v ikoně programu Medical
® nemáte nastavenu kompatibilitu s W-XP nebo staršími W a pokud ano, tak toto nastavení zrušte. Program rozšířený o muduly eReceptu, EET,.... při startu zjišťuje možnost komunikace přes internet a z výše uvedených důvodů by mohl havarovat.

7.12.2017    K dispozici je již nová verze programů MEDICAL® 9.40/2017, která mimo jiné zahrnuje i očekávaný modul pro eRecepty. Verze zatím není přístupná z internetu, protože je důsledně personifikována a vztažena na konkrétní zařízení a obsahuje pro každé zařízení správnou verzi pro síťovou nebo single instalaci a nové jedinečné licenční klíče, potřebné pro komunikaci se SÚKLem. Pokud chcete tuto funkcionalitu používat, je třeba novou verzi objednat (hotline@vitalsoft.cz, tel. 417637259, 777651246, 777651243 nebo 736505123.) a obratem vám bude zaslán váš instalační balíček přes portál www.uschovna.cz. Důrazně upozorňujeme, že tento balíček musíte nahrát na všechny počítače, na kterých máte program MEDICAL®, tzn. i na ty, kde nebudete eRecepty nikdy vydávat. U síťové verze je cena konečná bez ohledu na počet stanic v síti.
Pokud ještě nemáte návod na aktivaci a používání eReceptů, můžete si jej stáhnout z odkazu: Návod k eReceptu.
Jestli chcete vidět i oficiální návod na aktivaci přístupu do úložiště SÚKL, najdete jej třeba zde.
A jako u všech takových akcí - pokud si nebudete vědět rady nebo budou jakékoliv problémy, tak nás neváhejte kontaktovat.

27.11.2017    Dovolujeme si Vás upozornit, že jsou určité problémy při přihlašování na portál VZP ČR, způsobené konfliktem mezi portálem a antivirem ve vašem počítači. Pokud se Vám nepodaří opakovaně připojit na tento portál, zkuste dočasně odstavit antivir, případně v něm vypnout kontrolu protokolu SSL/TLS. Pokud budete potřebovat, tak jsme samozřejmě připraveni Vám pomoci.

7.11.2017    v oddíle Aktualizace jsou k dispozici nové verze všech programů MEDICAL® 9.30/2017 včetně číselníků platných od 1.11.2017 (Leky, PZT, Vykony,...). Tato aktualizace je oproti čtvrtletní verzí, kterou jste již přes WEB nebo na CD-ROM dostali, mírně upravena, lépe zvládá např. vykazování alikace Prevenaru pro pacienty nad 65 let, neblokuje přidání dalších uživatelů a pod.

3.11.2017    Kompletní znění úhradové vyhlášky najdete zde.
Dokument obsahuje vyhlášku č. 354/2017, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhlášku č. 353/2017 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018.

15.9.2017    pro urychlení zapojení do systému elektronických receptů, doporučujeme provést dva sice jednoduché, ale zásadní kroky:
1. pokud jste dlouho neaktualizovali pomocný program JAVA (dříve potřebný pro portál.vzp), tak ze stránky Ke stažení stáhněte a spusťte aktualizaci příslušné varianty programu JAVA. Aktualizaci je možno spustit i přímo ze stránek firmy Oracle_update_Java. Po aktualizaci je nutné uzavřít a znovu spustit internetový prohlížeč !
2. Z odkazu form pro lékaře resp. form pro stomatology spustíte formulář pro první registraci do systému eReceptu. Vyplnění je velmi jednoduché, jde pouze o komunikační údaje (jméno, adresa, IČO,...). Jediné, co vás může zaskočit je způsob komunikace, zde vždy vyberte variantu s SSL certifikátem.
Na konci podepisujete formulář platným kvalifikovaným certifikátem, pokud jej zatím nemáte, pomůžeme vám jej snadno získat od České pošty (PostSignum).
Úspěšným podepsáním formuláře máte první krok na cestě k eReceptu hotový a čekáte na "papírový" dopis do SÚKLu, doba doručení může být klidně i 4 týdny!

14.9.2017    pro vaše uklidnění v otázce elektronických receptů jsme dnes odeslali všem našim uživatelům první informační mail k otázce eReceptu. V mailu jsou také uvedeny Speciální služby, které jsme vám schopni v souvislosti s eReceptem poskytnout.
během října bude k dispozici ještě podrobný návod, jak eRecept zvládnout bez problémů a stresu.
Informace o změnách, souvisejících s eReceptem včetně a ceníku dalších prací můžete nalézt i ZDE

28.7.2017    vzhledem ke stále častějším dotazům na elektronický recept si vás dovolujeme ujistit, že modul pro elektronické recepty bude (stejně jako u jiných dodavatelů) v pilotním projektu spuštěn během 10/2017 a po odzkoušení bude zájemcům k dispozici během 4 kvartálu 2017 tak, aby bylo možno jej plně implementovat ještě před ostrým startem v lednu 2018.
Do doby instalace tohoto modulu je nejen vhodné, ale po pravdě řečeno i
nezbytně nutné se přihlásit na stránky SÚKLu a provést řadu kroků tam uvedených pro vaši řádnou registraci a zpřístupnění napojení na centrální úložiště receptů. Bez těchto kroků nemůžete e-recept používat, což může mít i dost nepříjemné následky.
Další podmínkou pro e-recept je získání a instalace KVALIFIKOVANÉHO certifikátu (PostSignum, 1.CA,...).
Kdyby to nebylo tak tragicky hloupé, dalo by se zasmát tomu, že zdravotní pojišťovny chtějí nově naopak jen KOMERČNÍ certifikát a ten kvalifikovaný budou odmítat.
A jen poznámka na závěr: Přes problémy na straně SÚKLu a pochopitelný odpor větší části lékařské veřejnosti je velmi pravděpodobné, že e-recept bude realizován a bude nutno jej využívat.

27.7.2017    v oddíle Aktualizace jsou k dispozici nové verze všech programů MEDICAL® 9.20/2017 včetně číselníků platných od 1.7.2017 (Leky, PZT, Vykony,...). Tato aktualizace je identická se čtvrtletní verzí, kterou jste dostali mailem, přes web Uschovna.cz nebo na CD-ROM.

25.7.2016    K dispozici je nová verze programu VZPKontrol ® 1.46 na stránce Ke stažení.
Došlo k doplnění některých definic a rozšíření na další čísla verze DR - 6.2.33.
Podrobné informace naleznete přímo na stránkách VZP ČR.

24.5.2017    v oddíle Aktualizace jsou k dispozici poslední verze číselníků platné od 1.5.2017 (Leky, PZT, Vykony,...) a patch všech programů MEDICAL® 9.12/2017. Tuto aktualizaci instalujte až po instalaci čtvrtletní verze, kterou jste dostali mailem, přes web Uschovna.cz nebo na CD-ROM, verze 9.11 nemusí býr instalována, všechny změny jsou zahrnuty ve verzi 9.12.

15.5.2017    v oddíle Aktualizace jsou k dispozici poslední verze číselníků platné od 1.5.2017 (Leky, PZT, Vykony,...) a patch všech programů MEDICAL® 9.11/2017. Tuto aktualizaci instalujte až po instalaci čtvrtletní verze, kterou jste dostali mailem, přes web Uschovna.cz nebo na CD-ROM

27.4.2017    Poslední verze číselníků platných od 1.4.2017 (Leky, PZT, Vykony,...) a čtvrtletní verze programů MEDICAL® 9.10/2017 jsou k dispozici v oddíle Aktualizace.

7.4.2017    Změna certifikační politiky v přístupu na portál VZP ČR. (Tato změna nijak nesouvisí s programem MEDICAL W ®.)
POZOR! Dle certifikačních podmínek akreditovaných CA, některých prováděcích předpisů a předpisů Evropské unie, které jsou závazné i pro Českou republiku, není vlastník certifikátu oprávněn používat kvalifikovaný certifikát pro autentizaci.
Kvalifikované certifikáty I.CA vydané po 1.4.2017 není tedy možné nově napárovat k portálu POINT.VZP.CZ. Pokud chcete certifikát využít pro přihlášení na portál, pak je nutné zaslat na VZP komerční certifikát, nebo využít Přihlašovací jméno, Heslo a SMS kód.

6.2.2017    K dispozici upravená verze programů série MEDICAL W ® číslo 9.01/2017.
Aktualizace obsahuje menší úpravy, které se nevešly do čtvrtletní verze, opravuje kontrolu v kartě nového pacienta a reflektuje na připomínky z instalace verze 9.00/2017.
Instalaci verze 9.01/2017 je možné provádět až po instalaci základní čtvrtletní verze 9.00/2017.

3.11.2016    Od dneška je k dispozici upravená verze programů série MEDICAL W ® číslo 8.96/2016.
Oproti kvartální verzi 8.95/2016 byly odstraněny problémy, které vznikaly při současném použití diářů více uživatelů.
Pokud máte u některých formulářů (faktury, posudky, účty pacientů,...) problémy s tiskem, které způsobily poslední aktualizace WINDOWS
 ®, tak doporučujeme vyzkoušet změnu v nastavení tisků:
Nastaveni / Nastavení sestav a tisků a na poslední záložce (Externí editory) zrušit zaškrtnutí u volby Používat INTERNÍ editor .....
Pokud vám po instalaci některé aktualizace WINDOWS
 ® přestane fungovat síťovné propojení počítačů, bude pravděpodobně příčina v násilném a bezdůvodném zapnutí systému Spojení chráněné heslem. V nastavení sítě pak musíte tuto volbu vypnout a po restartu počítačů bude zase vše OK. V případě potřeby jsme připraveni vám s odstraněním výše uvedených problémy pomoci během pár minut.

10.10.2016    O problémech s tiskárnami HP, resp. jejich neoriginálními náplněmi, informoval v posledním vydání spotřebitelský časopis DTest (převzatá informace ze serveru Consumerist). Pokud tiskárny této firmy používáte, tak doporučujeme přečíst článek: ZDE .
Je smutné, že tento přístup firmy HP jde proti dřívějšímu rozhodnutí EU, ale ta s tím samozřejmě nic nedělá.

8.9.2016    Poslední verze číselníků platných od 1.9.2016 a konečná verze programů MEDICAL ® 8.90/2016 jsou k dispozici v oddíle Aktualizace.
Tyto aktualizace nejsou kritické a jejich instalace tedy není bezpodmínečně nutná.

23.6.2016    K dispozici je nová verze programu VZPKontrol ® 1.44 na stránce Ke stažení.
Došlo k doplnění některých definic a rozšíření na další čísla verze DR.
Podrobné informace naleznete přímo na stránkách VZP ČR.

8.5.2016    Poslední verze číselníků (především LÉKY 01001), platných od 1.5.2016 a konečná verze programů MEDICAL ® 8.80/2016 jsou k dispozici v oddíle Aktualizace.
Tyto aktualizace opět nejsou kritické a jejich instalace tedy bezpodmínečně nutná.

4.5.2016    Nejnovější verze číselníků, platných od 1.5.2016 a jen mírně upravené verze programů MEDICAL ® 8.80/2016 jsou k dispozici v oddíle Aktualizace.
Tyto aktualizace nejsou kritické a není tedy životně nutné je instalovat.

3.5.2016    V oddíle Ke stažení je k dispozici poslední verze Metodiky - Úhradový katalog VZP - ZP, platná od 1.5.2016.
Dokument se týká oblasti ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ (část P) a ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL (část M) a má téměř 100 stránek.

2.5.2016    Z důvodu přestavby telefonní ústředny bude dočasně nedostupná pevná telefonní linka +420 417 637 259. Po dobu výpadku použijte prosím čísla na mobilní telefony 777 651 246, 777 651 243 a 736 505 123..

11.4.2016    V oddíle Ke stažení je k dispozici nová verze klienta pro vzdálenou pomoc Vzdálená pomoc  verze 11 z  10.4.2016 (--> ZDE)..
Oproti předchozí verzi zde došlo k vylepšení funkcí, zrychlení přenosů a odstranění některých problémů v systému WINDOWS
 ® 10.
Uživatelé programů MEDICAL
 ® si nemusí tento program stahovat, bude zařazen do nejbližší pravidelné čtvrtletní aktualizace (4/2016).

15.3.2016    V oddíle Ke stažení je k dispozici staronová verze kontrolního programu z VZP ČR VZPKontrol ®  verze 1.41 z  3.3.2016 (--> ZDE)..
Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo k doplnění některých definic a rozšíření na další čísla verze DR (6.2.30).
Podrobné informace naleznete přímo na stránkách VZP ČR.

26.2.2016    V oddíle Ke stažení je k dispozici staronová verze kontrolního programu z VZP ČR VZPKontrol ®  verze 1.39 z  30.12.2015 (--> ZDE).
Pokud již máte nainstalovanou poslední verzi 1.40 z 20.1.2016, pak je obnova na verzi 1.39 nutná, protože VZP ČR oznámila v poslední verzi programu chybu, která znemožňuje kontrolu některých typů dávek.

25.2.2016    K dispozici jsou nové číselníky ve verzi platné zpětně od 1.1.2016, v generaci z 22.2.2016  (--> ZDE). Nejdůležitější změnou je konečně zařazení výkonu 99789 - "Mořský koník" do oficiálního číselníku výkonů. Protože provádíte aktualizaci číselníků po začátku jejich platnosti, nezapomeňte provést i aktualizaci záznamů podle nových číselníků. K tomu vám slouží známá funkce 'Číselníky / Doplnění z číselníků', do kolonky Datum OD pak dáte datum 1.2.2016.
Podle posledních informací budete tento výkon vykazovat s nulovou hodnotou v normální dávce výkonů, tzn. zcela normálně ve vaši běžné kombinované kapitačně-výkonové dávce jako každý jiný mimokapitační výkon. Vyúčtování ze strany VZP ČR bude probíhat v měsíčních cyklech.
Tento výkon samozřejmě účtujete jen u pacientů VZP ČR !
Dále je v aktualizaci obsažen i nový číselník LÉKY s platností od 1.2.2016 a poslední verze celorepublikového registru lékařů (IČP).

20.1.2016    K dispozici je nová verze programu VZPKontrol ® 1.40 na stránce Ke stažení.
Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo k doplnění některých definic a rozšíření na další čísla verze DR.
Podrobné informace naleznete přímo na stránkách VZP ČR.

23.12.2015    S platností od 1.1.2016 je pro všechny druhy dokladů a dávek nová verze datového rozhraní 6.2.30. Změna DR se týká konkrétně dokladu 21 (Žádanka o schválení / povolení), který ale prakticky nikdo z vás v elektronickém tvar nepředává.
VZP ČR v této souvislosti vyhlašuje přechodné období od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016, kdy bude přijímat doklady jak v DR verze 6.2.30, tak i v DR verze 6.2.29.
Nové nastavení DR na verzi 6.2.30 můžete provést přepsáním starého údaje (6.2.29) přímo ve formuláři vyúčtování, nebo změnu ponechat na automatickou aktualizaci, kterou provede nová verze programu série MEDICAL W
 ® na konci ledna 2016.

12.11.2015    Dovolujeme si upozornit naše klienty, že vyúčtování za měsíc listopad je nutno odeslat na portál VZP ČR nejpozději do 4.prosince 2015. Poté bude nejméně na 10 dnů portál odstaven a během této doby nahrazen novým komunikačním produktem VZP.Point. O jeho funkcionalitě v prvním dnech a týdnech po uvedení do provozu trochu pochybujeme, bylo by tedy dobré termín 4.12.2015 "neprošvihnout".

28.9.2015    Nová verze (8.6/2105 - říjen 2015) bude upravená dosavadní verze 8.5/2015 s novou funkcí v oblasti komunikace, výraznější změny a grafické optimalizace na WINDOWS 10 ® přijdou od ledna 2016. Stejně jako MICROSOFT ® vynecháme verzi č. 9 a od ledna 2016 to tedy bude již 10.10/2016, aby signalizovala užší propojení na systém WINDOWS 10 ®.
Tato lednová verze bude také obsahovat změny a rozšíření funkcí, vyvolané novou úhradovou vyhláškou na rok 2016.

25.9.2015    Test kompatibility programů série MEDICAL W ® s novou verzí operačního systému WINDOWS 10 ® dopadl nad očekávání dobře. S ohledem na toto pozitivní zjištění doporučujeme uživatelům přechod na nový systém WINDOWS 10 ®. Podpora starší verze WINDOWS XP a VISTA ® bude zachována, ale ze strany dalších subjektů (pojišťovny, banky, státní správva, ....) mohou časem nastat problémy, takže výhledově bude dobré přechod na WINDOWS 10 ® realizovat i u starších systémů.
Instalaci doporučujeme svěřit odborně zdatné osobě, která si poradí s drobnými záludnostmi instalace a dokáže mimo jiné nastavit jako hlavní internetový prohlížeč původní MSIE namísto nového nefunkčního prohlížeče Edge a v úvodní fázi instalace vypne všechny pokusy MICROSOFT
 ® o vaše sledování. V programu MEDICAL W ® není nutná žádná změna.
Celá instalace trvá podle rychlosti počítače a připojení k internetu (včetně cca 20 dodatečných updates) asi 3 až 5 hodin.
V případě naléhavé potřeby mohou pracovníci firmy Vital Soft, s.r.o. tuto instalaci pro vás provést, do konce března 2016 je stanovena pro naše uživatele s trvalým servisem jednotná akční cena 590,- Kč při aktualizaci na pracovišti firmy, jinak je nutno počítat i s režijním cestovným (standardní cena pro nesmluvní partnery je 2240,- Kč).
V rámci vzdálené pomoci není bohužel možné tuto aktualizaci provést, protože při ní dochází k opakovaným restartům počítače a jeho odepínání od internetu. Samozřejmě pomoc s dodatečným nastavením systému nebo programu, případně s řešením aktuálních problémů již v rámci vzdálené pomoci možná bude a také stále v rozsahu do 15 minut/měsíc zdarma.

18.8.2015    Vřele doporučujeme posečkat s instalací nové verze operačního systému WINDOWS 10 ®.
Testy programů MEDICAL W
 ® sice zatím žádný problém nezaznamenaly, ale ze strany pracovníků ZP máme informace o fatální nefunkčnosti portálů v novém prohlížeči Edge, který je součástí nových WINDOWS 10 ®.
Situace se zlepší až poté, co firma MicroSoft doplní prohlížeč Edge o možnost instalovat doplňky
(jedním z nich je i často proklínaná JAVA, bez které nejde vyúčtování podepsat). Odborníci z oblasti IT rovněž očekávají záplavu "záplat" a oprav chyb, odhalených po nasazení nových WINDOWS 10 ® do rutinního provozu.
Pokud již máte WINDOWS 10
 ® instalovány, bude nutné zatím používat pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami starou verzi Internet Exploreru. Jestliže si s problémem internetového prohlížeče nebudete vědět rady, tak kontaktujte techniky na Vzdálené pomoci nebo se samozřejmě můžete obrátit se žádostí i na pracovníky IT na VZP ČR.
Dokončení testů a případné úpravy, vyvolané změnou prostředí, předpokládáme do termínu distribuce nové verze za 3Q/2015 (10/2015).

29.7.2015    V současnosti je k dispozici aktuální verze programů série MEDICAL W ® číslo 8.50/2015

1.7.2015    V případě, že budou běžné firemní telefony nedostupné, můžete nás nově zkusit kontaktovat i na lince alternativního operátora na čísle 722 044 523
Tento kontakt je možné využívat hlavně pro řešení neodkladných a havarijních stavů s programem MEDICAL W
®, v ostatních případech doporučujeme využít SMS zprávy, určitě se vám ozveme, jakmile to bude možné.

23.6.2015    Aktuálně nabízíme pomoc při elektronickém podepisování nových smluv a dokumentů pro VZP.
Máme odzkoušeny jak nutné změny v nastavení JAVA a MSIE pro Portál VZP, tak možnosti podpisu dokumentů přímo v programu Adobe Readeru.
Při této příležitosti chceme také oslovit uživatele, kteří si k naší lítosti ještě nezvykli používat službu Vzdálená pomoc Vital Soft. Pro kratší zákroky jde o zcela bezplatný zásah, který Vám může nejen ušetřit čas, ale vrátit i pohodu do práce s počítačem i programem MEDICAL W
®.
Vyzkoušejte a uvidíte - stačí z plochy počítače spustit službu ikonou "Vzdálená pomoc Vital Soft", nebo ji spustit z menu programu, kde ji najdete v položce Help/Vyvolání vzdálené pomoci.

18.6.2015    Je k dispozici nová verze číselníků výkonů a léků, vše platné od 1.6.2015 a upravená verze programu 8.41/2015, která obsahuje oproti verzi 8.4/2015 jen drobné opravy a úpravy.

2.4.2015    K dispozici je nový program VZPKontrol ® ve verzi 1.37 na stránce Ke stažení.
Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo ke změně doplnění některých definic a rozšíření na další čísla verze DR.
Podrobné informace naleznete přímo na portálu VZP ČR.

5.1.2015    Nový způsob kontroly Poukazu a Příkazu k transportu, kde se kontroluje nejen IČP, ale nově i odbornost žadatele, platí od 1.1.2015.
Při vykazování těchto dokladů - v programu MEDICAL W
® jde o typ dokladu č.3, je samozřejmě kontrola na existující IČP zařazena, kontrola na nasmlouvanou odbornost je trošku problematická kvůli možnosti vícenásobné odbornosti. Při výběru žadatele z centrálního registru IČP, který je také součástí programu MEDICAL W ®, se automaticky vyplní i hlavní nasmlouvaná odbornost žadatele, takže by k případné chybě nemělo vůbec dojít.

2.1.2015    Výňatek z nové úhradové vyhlášky najdete zde.
Jak jsme uvedli již v polovině listopadu loňského roku, je náhrada za zrušené regulační poplatky řešena tak, že budete zdravotním pojišťovnám vykazovat výkon 09543 - úhrada pacienta s hodnotou 30 Kč. Použití tohoto "signálního" výkonu lze ve Vašem programu nastavit tak, že se bude provádět automaticky a nebude Vás tedy jeho vykazování nijak obtěžovat.
U vykazování, resp. v úhradě tohoto výkonu platí určitá omezení a proto (ale nejen proto) bude dobré věnovat krátkou chvilku na přečtení výňatku z úhradové vyhlášky.
Výňatek je skutečně minimalizován a obsahuje pro jednotlivé segmenty jen ty nejnutnější informace.

29.12.2014    Dovolujeme si upozornit, že vyúčtování musí být od 1.1.2015 prováděno v datovém rozhraní 6.2.29. Změnu datového rozhraní provedete ručně přímo ve formuláři pro účtování.
Číslo verze programu (8.2/2014) nijak nesouvisí s verzí datového rozhraní, kterou určuje pojišťovna (viz portál VZP ČR).

23.12.2014    K dispozici je nový program VZPKontrol ® ve verzi 1.33 z 22.04.2014 na stránce Ke stažení.
Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo ke změně doplnění definic pro číslo verze DR 6.2.29 (souvisí se změnou DR dokladu 14 – Poukaz na foniatrickou pomůcku).
Podrobné informace naleznete přímo na portálu VZP ČR.

16.12.2014    Je k dispozici nová verze číselníků výkonů a léků, vše platné od 1.11.2014 a upravená verze programu 8.2/2014, která obsahuje drobnou úpravu zavedením možnosti volby formy tisk hlaviček dukurzu, anamnéz a dokumentace (tučné/slabé, barevné/černé, hlavičku ano/ne, ...).

16.11.2014    Na četné dotazy uživatelů jsme pátrali po osudu platby za "regulační poplatky". A co jsme zjistili?
Že v návrhu
nové úhradové vyhlášky na rok 2015 je tento problém řešen velmi elegantně. Vyhláška totiž předpokládá, že kódy "regulačních poplatků" (na 30 a 60 Kč) budou nadále vykazovány jako signální kódy s výší úhrady jako byl regulační poplatek. S tím zmizí samozřejmě kód pro "platební neschopnost" pacienta (09547).
Protože má návrh úhradové vyhlášky velkou šanci na schválení, bude asi výše uvedený mechanizmus pro rok 2015 platit. Otázkou je, jak tomu bude u PLDD, kterým bylo dřívější snížení příjmů hypoteticky kryto mírným navýšením kapitační platby. Ve vyhlášce jsme k tomu nenašli upřesnění, dá se předpokládat, že vykazování výkonu "regulační poplatek" bude platit i pro ně.
V souvislosti s tímto si dovolujeme upozornit, že v programu MEDICAL W
® je možno nastavit automatické vykazování "regulačních kódů" (výkon 09543) k vybraným výkonům pro vyšetření/ošetření, takže odpadá nutnost si tento kód hlídat. Samozřejmě potlačite i nabídku tisku dokladu pro pacienta, program tedy bude při správném nastavení řešit vše "bezzásahově" za vás.
Nastavení najdetete v menu: Nastavení / Definování kódů pro platbu pacienta /

·  záložka Kódy pro platbu - zde nastavit kód 09543

·  záložka Platby u kódů výkonů - zde nastavíte, ke kterým výkonům se poplatek vztahuje

·  záložka Nastavení plateb - zde nastavíte nabídku a netisk dokladů. V případě problémů s nastavením programu nás neváhejte kontaktovat, celá operace je na 1-2 minuty, pomoc je samozřejmě zcela zdarma!

15.11.2014    Je k dispozici nová verze číselníků - jde o číselníky výkonů (VYKONY ver.01021) a léků (LEKY ver. 00972), vše platné od 1.10.2014.
Verze programu je 8.2/2014 a odpovídá původní verzi, distribuované na CD-ROM v říjnu 2014.

31.10.2014    Všichni uživatelé by již měli mít instalovanou novou verzi programu MEDICAL W ®  8.2/2014 včetně číselníků, platných od 1.10.2014. Na našem webu bude tato verze k dispozici nejpozději od poloviny listopadu, je totiž nutno instalovat nejprve kompletní kvartální balíček a teprve poté je možné průběžně aktualizovat program i z internetu.

23.10.2014    Dovolujeme si upozornit, že vyúčtování od 10/2014 musí být prováděno v datovém rozhraní 6.2.28. Změnu datového rozhraní můžete provést ručně přímo ve formuláři pro účtování, nebo je možné počkat na právě distribuovanou novou verzi programu, která změnu provede automaticky.
Číslo verze programu (8.2/2014) nijak nesouvisí s verzí datového rozhraní, kterou určuje pojišťovna (viz portál VZP ČR).

7.10.2014    Od 15.10.2014 až do konce března 2015 můžete využít AKCI na programy MEDICAL W ® se slevou 50%. Akce se týká uživatelů, kteří mění programové vybavení svých ordinací, prodejen zdravotnických pomůcek,optik, ....

7.10.2014    Jsou k dispozici nově: verze programu, číselníky a Registr IČP (program ver. 8.1/2014, číselníky VYKONY, LEKY a PZT, platné od 1.10.2014, vše v generaci z 7.10.2014.)

19.8.2014    Jsou k dispozici nově: verze programu, číselníky a Registr IČP (program ver. 8.1/2014, číselníky výkonů(VYKONY) ver.1007, léků(LEKY), ver. 969, platné od 1.8.2014, vše v generaci z 19.8.2014.)

23.7.2014    Jsou k dispozici nově: verze programu, číselníky a Registr IČP (program ver. 8.1/2014, gen. 23.7.2014, číselníky výkonů(VYKONY) ver.996, léků(LEKY), ind. vyráběných léků(IVLP), prosředků zdr. techniky(PZT), ver. 965, platné od 1.7.2014, vše v generaci z 23.7.2014.)

21.5.2014    Jsou k dispozici nové program, číselníky a Registr IČP (program ver. 8.0/2014, gen. 21.5.2014, číselníky výkonů(VYKONY) ver.995, léků(LEKY), ind. vyráběných léků(IVLP), prosředků zdr. techniky(PZT), ver. 964, platné od 1.5.2014, vše v generaci z 21.5.2014.)

8.4.2014    Jsou k dispozici nové číselníky a Registr IČP (číselníky výkonů(VYKONY) ver.991, léků(LEKY), ind. vyráběných léků(IVLP), prosředků zdr. techniky(PZT), stomat. výrobků (STOMAG) vše ve verzi 963), platné od 1.4.2014 v generaci z 8.4.2014.

8.4.2014    Upozorňujeme na vydání nové verze kontrolního programu VZP kontrol 1.31, k dispozici je i na stránce Ke stažení
Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo k doplnění kontrol rodných čísel vydávaných cizincům. Další informace můžete samozřejmě získat na stránkách VZP ČR

10.3.2014    Jsou k dispozici nové číselníky a Registr IČP (číselníky léků(LEKY), prosředků zdr. techniky(PZT), vše ve verzi 962), platné od 1.3.2014 v generaci z 10.3.2014.

7.2.2014    Na stránce Aktualizace je k dispozici malá aktualizace celé kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.9/2014 ze 7.2.2014. Aktualizace obsahuje mimo jiné i doplněnou šablonu Požadavku na zdravotní transport.

1.2.2014    Na stránce Aktualizace je k dispozici aktualizace celé kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.9/2014 z 24.1.2014.

14.1.2014    Jsou k dispozici nový číselník výkonů (ver.970) a Registr IČP platné od 1.1.2014 v generaci z 14.1.2014.

13.1.2014    Dovolujeme si Vás upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZP kontrol 1.30, k dispozici je i na stránce Ke stažení
Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo k doplnění definic pro číslo verze DR 6.2.24 (souvisí se zavedením nového dokladu 17 „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“). Klasické přechodné období není v této souvislosti vyhlášeno. Další informace můžete samozřejmě získat na stránkách VZP ČR

9.1.2014    Jsou k dispozici nové číselníky a Registr IČP (číselníky léků(LEKY), ind. léč. přípravků(IVLP), prosředků zdr. techniky(PZT), stomat. výrobků(STOMAG), vše ve verzi 960), platné od 1.1.2014 v generaci z 9.1.2014.
Pro gynekology byl doplněn kód prev. prohlídky 63050, nahrazující kódy 63051 a 63061.

9.12.2013    Jsou k dispozici nové číselníky (léky ver. 955) a Registr IČP, platné od 1.12.2013 v generaci z 9.12.2013.

28.11.2013    Na stránce Aktualizace je k dispozici další listopadová aktualizace celé kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.8/2013 z 28.11.2013.

19.11.2013    Na stránce Aktualizace je k dispozici listopadová aktualizace celé kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.8/2013 z 19.11.2013.

16.11.2013    Jsou k dispozici nové číselníky (léky) a Registr IČP, platné od 1.11.2013 v generaci z 16.11.2013.

6.11.2013    Na stránce Aktualizace je k dispozici čtvrtletní aktualizace celé kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.8/2013 z 6.11.2013 . Tato verze již respektuje poslední změny a nejednotnosti ve vytváření elektronických faktur pro malé pojišťovny, takže všechny FDavky by měly být bez problémů přijímány na všech portálech.
Dále jsou k dispozici i nové číselníky a Registr IČP, platné od 1.10.2013 v generaci z 22.10.2013.

16.9.2013    K dispozici je mírně upravená kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.7/2013 z 16.09.2013 na stránce Aktualizace.
Dále jsou k dispozici i nové číselníky a Registr IČP, platné od 1.9.2013 v generaci z 16.9.2013.

20.08.2013    POZOR na W8
Při instalaci programu na počítač se systémem WINDOWS 8
® je nutné zkontrolovat a případně upravit formát datumu. Američané se totiž domnívají, že v Česku je formát data DD. MM. RRRR, tj. za tečkou je ještě mezera. Bohužel takto nesprávně nastavený formát data je pro programy MEDICAL W® nepřijatelný. V případě, že vaše nastavení je s mezerami, je nutno mezery v nastavení formátu vymazat. Změnu provedete v položce Ovládací panely / Oblast / Další nastavení / Datum / Krátký formát data a vše bude v pořádku.

13.08.2013    Pomoc při startu zasílání vyúčtování přes portály ZP
Pokud chcete (nebo musíte) předávat vyúčtování přes portály zdravotních pojišťoven a nevíte jak na to, tak se na nás můžete s&nbspdůvěrou obrátit.
Poradíme jak účtovat v programu, pomůžeme získat certifikát, řekneme jak oslovit pojišťovny a přes vzdálenou pomoc budeme s vámi i při instalaci certifikátu a odesílání dat přes portály.
Odkazy na portály zdravotních pojišťoven najdete také na stránce Portály pojišťoven.
V případě nutnosti můžete pro kontakt na tuto nadstandardní službu využít i HomeOffice mail eduard.kebort@seznam.cz.

09.08.2013    Aktualizované číselníky léků, verze 936 a registru IČP, platné od 1.8.2013 najdete v části Číselníky.

25.7.2013    Informace z VZP ČR:
Dovolujeme si Vás upozornit, že verze datového rozhraní používaná v úvodní větě dávky bude mít v období od 1.7.2013 do 31.7.2013 hodnotu
6.2.23.
Použití nesprávného čísla verze datového rozhraní povede k odmítnutí zpracování vašeho vyúčtování zdravotní péče.

16.07.2013    K dispozici je nová kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.7/2013 z 16.07.2013 na stránce Aktualizace.
Spolu s touto aktualizací jsou k dispozici i všechny související dokumenty a data (číselníky, Registr IČP,...)

26.6.2013    Informace z VZP ČR:
Dovolujeme si Vás upozornit, že verze datového rozhraní používaná v úvodní větě dávky bude mít v období od 1.6.2013 do 30.6.2013 hodnotu
6.2.22.
Použití nesprávného čísla verze datového rozhraní povede k odmítnutí zpracování vašeho vyúčtování zdravotní péče.

21.6.2013    Aktualizované číselníky léků a diagnóz platné od 1.6.2013 najdete v části Číselníky.
K dispozici je nový program VZPKontrol
® ve verzi 1.23 z 12.6.2013 na stránce Ke stažení.

9.06.2013    Aktualizované číselníky léků, verze 913 platné od 1.6.2013 najdete v části Číselníky.

14.05.2013    K dispozici je upravená kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.6/2013 ze 14.5.2013 na stránce Aktualizace
Úprava se týká tisku dekurzů, proto doporučujeme tuto aktualizaci instalovat.

03.05.2013    K dispozici je nový program VZPKontrol ® ve verzi 1.20 z 22.04.2013 na stránce Ke stažení.
Na uvedené stránce si také můžete stáhnout novou verzi programu AdobeReader ® XI pro čtení dokumentů ve formátu PDF (např. sestav z VZP)
a nejnovější aktualizaci jazyka Java, nutnou mimo jiné pro komunikaci přes portál VZP ČR.

30.04.2013    K dispozici je nová doplněná kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.6/2013 z 30.04.2013 na stránce Aktualizace
Pokud používáte tisk dokladů nebo provozujete program pro více uživatelů, pak doporučujeme tuto aktualizaci instalovat.

26.04.2013    K dispozici je nová kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.6/2013 z 26.04.2013 na stránce Aktualizace.
Spolu s touto aktualizací jsou k dispozici i všechny související dokumenty a data (číselníky, Registr IČP,...)
Upozorňujeme, že ve formuláři pojišťovny přibyl v tabulce ZÚL sloupec ZVL, ve kterém uvedete znak "Z",
pokud je normálně pacientem hrazený ZÚL poskytován pro rizikového pacienta zdarma. v tomto případě samozřejmě "Cenu poj." nastavíte = 0.

09.04.2013    Aktualizované číselníky léků, výkonů, IVLP, PZT, stomat.výrobků verze 910 platné od 1.4.2013 najdete v části Číselníky.

03.04.2013    Aktualizované číselníky léků, PZT, stomat.výrobků platné od 1.4.2013 najdete v části Číselníky.

07.02.2013    K dispozici je nová kolekce programů MEDICAL W ® ve verzi 7.5/2013 z 07.02.2013 na stránce Aktualizace.
Spolu s touto aktualizací jsou k dispozici i všechny související dokumenty a data (číselníky, Registr IČP,...)

04.02.2013    Aktualizované číselníky léků, PZT, platné od 1.2.2013 najdete v části Číselníky.

04.02.2013    Aktualizovaný číselník registru IČP platný od 1.2.2013 najdete v části Číselníky.

07.01.2013    Aktualizovaný číselník registru IČP platný od 1.1.2013 najdete v části Číselníky.

18.12.2012    Aktualizované číselníky léků, PZT, platné od 1.12.2012 najdete v části Číselníky.

09.12.2012    Informace z VZP ČR ze 6.12.2012:
Dovolujeme si Vás upozornit, že verze datového rozhraní používaná v úvodní větě dávky bude mít i po 31. 12. 2012 stále hodnotu
6.2.21.
Je tomu tak proto, že změny v DR účinné od 1.1.2013 se omezují jen na úpravy popisných částí atributů a proto nevyžadují zavedení nové verze.

22.10.2012    K dispozici je nová verze programu MEDICAL W ® ve verzi 7.4/2012 z 21.10.2012 na stránce Aktualizace.
Spolu s touto aktualizací jsou k dispozici i všechny související dokumenty a data (číselníky, Registr IČP,...)

18.10.2012    Nový program pro komprimaci dat ARJ.exe ve verzi 3.20 z 2.10.2012 je k dispozici na stránce Ke stažení.

25.09.2012    Nový program VZPKontrol ve verzi 1.18 z 21.9.2012 je k dispozici na stránce Ke stažení.

10.09.2012    Vytváření FDávky při vyúčtování zdravotní péče u SZZ s kapitačně výkonovou úhradou.
Pozor na vyplnění kolonky DRUH PÉČE. Pokud provádíte kapitačně výkonové účtování, pak nesmíte použít druh péče 01, ale PLD vykazuje kód 51PLDD vykazuje kód 52. Pokud vykážete jiný kód, bude faktura v FDavce odmítnuta.
Tato praxe je důležitá především při vykazování pro VZP ČR, menší pojišťovny jsou podstatně tolerantnější.

07.09.2012    Doúčtování (KDavka) za minulé období se má dle vyjádření pracovníků VZP ČR provádět vždy v posledním platném datovém rozhraní, tzn. teď v DR 6.2.21.

01.02.2012    Kontrolní program WKontrol, poskytovaný z VZP ČR pro SZZ zdarma, je nahrazen novým programem VZPKontrol, který najde na stránce Ke stažení

01.05.2011    POZOR!!!! Změna telefoního čísla do sídla firmy. Nové číslo na Hot-line linku je 417 637 259.

Přehled některých novinek posledních verzí programů série MEDICAL W ® :    Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\!VitalSoft\!WWW\web\pic\top.gif

·  Změna formulářů číselníků - Byly kompletně předělány formuláře všech číselníků.

·  Vyúčtování pro pojišťovny - Program respektuje nové datové rozhraní vyúčtování pro pojišťovny 6.2.21

·  Verze programu pro dopravu sanitními vozy - Program byl rozšířen o modul vykazování výkonů dopravy sanitou.

·  Verze programu pro optiky - Program byl rozšířen o modul vykazování výkonů optiky.

·  Verze programu pro ústavy sociální péče, domovy důchodců.

·  Omezení preskripce - Program byl rozšířen o podrobnější informace k omezené preskripce léků při psaní receptů.

·  Regulační poplatky - Program byl rozšířen o výběrovou sestavu Přehled regulačních poplatků . v sestavě máte možnost definovat podmínky výběru i formát a obsah výstupu. Může sloužit i pro vykazování FÚ..

·  Číselník balení - v číselnících přibyl číselník, obsahující počet tablet v balení léků. Důvodem je poskytnout uživatelům možnost případně upravit hodnoty podle aktuální nabídky balení léků. Tento číselník je využíván při kontrole zásob léku u pacienta.

·  Napojení iZip - byla dokončena implementace první části systému iZIP přímo do programu MEDICAL W ® (příjem, kontrola a zpracování dat). Po komunikačních testech u společnosti iZIP bude celý komplet uvolněn do distribuce.

·  Kontrola tiskáren - formulář kontroly a nastavení tiskáren k jednotlivým se stavám a dokladům byl mírně upraven - rozšířen o další možnosti rychlého nastavení.

·  Napojení dalších programů - byla upravena funkce pro napojení dalších programů

·  Zakázané výkony - v menu "Nastavení / Definování zakázaných výkonů" je možno nastavit výkony, které nemáte u některé nebo více pojišťoven nasmlouvány a nemůžete je tedy těmto pojišťovnám vykazovat. Nastavení snižuje možnost nechtěného vykázání nenasmlouvaných výkonů.

·  Pevné výkony a Dg - v menu "Nastavení / Možnosti programu / Automaticky prováděné funkce" můžete v položce "Přepisovat pevné výkony a Dg" nastavit, zda se pevné výkony a Dg mají při vyplňování v pojišťovně přepisovat nebo přidávat.

·  Přehled v pojišťovně - v přehledu výkonů a DG ve formuláři pro pojišťovnu je možno nově zúžit výběr i na kvadrant a zub.

Kompletní přehled změn si můžete prohlédnout přímo v programu v části "Help - informace o změnách"

Archiv starších čísel info bulletinů    Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\!VitalSoft\!WWW\web\pic\top.gif

V minulosti byl u příležitosti změn a novinek v programu vydávám info bulletin. Archiv starších čísel si můžete na této stránce prohlédnout nebo stáhnout v komprimovaném tvaru ve formátu pro Microsoft WORD®.

 

Přehled vydaných čísel:         Seznam starších bulletinů